ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

 2 มิ.ย 2562    1,732 ครั้ง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง (งบ อบจ.)
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง เอกการศึกษาพิเศษ ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี วิชาเอกการศึกษาพิเศษและต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 5-9 มิถุนายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-2195-7756

ประกาศรับสมัคร