ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง

 10 ก.ย 2562    3,220 ครั้ง

ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11-17 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1 ตำแหน่ง คนครัว
2 ตำแหน่ง ภารโรง
3 ตำแหน่ง ยาม
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

สถานที่รับสมัคร: สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการอาคารแก้วเจ้าจอม ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 11-17 กันยายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร