ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครสอบเข้ารับราชการ-พนักงานราชการ 6 อัตรา

 10 ก.ค 2562    5,956 ครั้ง

ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครสอบเข้ารับราชการ-พนักงานราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและ ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ/พนักงานราชการ

เป็นนายทหารประทวน ( อัตราสิบเอก ) *ข้าราชการ
1. เสมียน 1 อัตรา (ชาย)
- อายุ 18-30 ปี วุฒิม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป

2. เสมียน 1 อัตรา (หญิง)
- อายุ 18-30 ปี วุฒิม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป

3. พลขับรถ 3 อัตรา (ชาย)
- รับเฉพาะทหารกองหนุน อายุ 22-30 ปี วุฒิม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป

เป็นพนักงานราชการ
1. ช่างประปา 1 อัตรา (ชาย)
-  อายุ 18-30 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช.สาขาช่างก่อสร้าง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 โทร.0-3648-6925 ถึง 7 ต่อ 39417

ประกาศรับสมัคร