ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 14 อัตรา

 25 พ.ย 2561    6,437 ครั้ง

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562
1. เสมียน (ชกท.710) จำนวน 7 อัตรา เพศชาย อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่า
2. เสมียน (ชกท.716) จำนวน 1 อัตรา เพศชาย อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่า
3. เสมียน (ชกท.710) จำนวน 4 อัตรา เพศหญิง อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่า
4. พลขับ (ชกท.610) จำนวน 2 อัตรา เพศชาย อายุ 22-30 ปีบริบูรณ์ เป็นทหารกองหนุน

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกจัดการ กองกำลังพล ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร