ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

 25 พ.ย 2561    3,440 ครั้ง

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ
1. พนักงานธุรการ (ศศท.) จำนวน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
2. พนักงานบริการ (ศศท.) จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
3. พนักงานบริการ (รร.รด.ศศท) จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
อัตราเงินเดือน: 10430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่า

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกจัดการ กองกำลังพล ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร