ศาลแขวงนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 12 ต.ค 2560    4,458 ครั้ง


คำเตือน โปรดระวัง หลอกขายแนวข้อสอบ โดยเฉพาะใน Youtube!

ศาลแขวงนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-30 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1.  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา
-  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาชาวิชาการจัดการ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม ทางศิลปศาสตร์
2. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
-  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนช่วยอำนวยการ สำนักงานประจำศาลแขวงนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 6-30 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร