ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนิติกร

 4 ก.พ 2562    1,753 ครั้ง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,950 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนช่วยอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัคร