ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง รับสมัครจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 2 พ.ค 2562    2,704 ครั้ง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14,070 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย และมีความรู้ความเข้าใจในระบบราชการพอสมควร

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานช่วยอำนวยการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร