ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 15 พ.ค 2562    1,650 ครั้ง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14,070 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย และมีความรู้ความเข้าใจในระบบราชการพอสมควร

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานช่วยอำนวยการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7333-7933 ต่อ 11

ประกาศรับสมัคร