ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา

 5 ก.ย 2562    667 ครั้ง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19,950 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ตั้งแต่วันที่ 11-17 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร