ศาลปกครองสงขลา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา

 30 ม.ค 2562    2,855 ครั้ง

ศาลปกครองสงขลา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง
ชื่อตำแหน่ง: นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท + ค่าครองชีพ 4,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทั่วไป ศาลปกครองสงขลา ตั้งแต่วันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7433-4945 หรือ 0-7433-4948 ต่อ 205

ประกาศรับสมัคร