ศาลปกครองขอนแก่น ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา

 7 พ.ย 2561    1,752 ครั้ง

ศาลปกครองขอนแก่น ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง
ชื่อตำแหน่ง: นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท + ค่าครองชีพ 4,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทั่วไป ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 12-30 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4325-8681 ถึง 2 ต่อ 2201 หรือ 2212

ประกาศรับสมัคร