ศาลจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 10 มิ.ย 2562    4,045 ครั้ง

ศาลจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14,070 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนคลัง ศาลจังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร