ศาลจังหวัดรัตนบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

 13 ก.ย 2561    4,026 ครั้ง

ศาลจังหวัดรัตนบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 13-21 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,950 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนช่วยอำนวยการประจำศาลจังหวัดรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 13-21 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร