ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

 2 ก.พ 2562    2,888 ครั้ง

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,950 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนช่วยอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัคร