ศพท.สงขลา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

 12 มี.ค 2561    4,637 ครั้ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง(สงขลา) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 20-28 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง:  นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรอง ของ ก.พ.
ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง  ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางอาหาร ทางวิทยาศาสตร์ทางอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์ ทางจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง(สงขลา) ตั้งแต่วันที่ 20-28 มีนาคม 2561 ในวันราชการ โทร.074-312595

ประกาศรับสมัคร