ศผท.สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

 7 พ.ย 2561    2,831 ครั้ง

ศผท.สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาใดวิชาใดวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2561 ในวันเวลาราชการ โทร.0-7738-0665

ประกาศรับสมัคร