วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครงาน 7 อัตรา

 13 พ.ย 2560    3,103 ครั้ง

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1. อาจารย์ แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานและบริการ 1 อัตรา (ปริญญาโท/เอก) บรรจุนครปฐม
2. อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2 อัตรา (ปริญญาโท/เอก) บรรจุอุดรธานี/ชลบุรี
3. อาจารย์ แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 1 อัตรา (ปริญญาโท/เอก) บรรจุนครปฐม
4. อาจารย์ ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 อัตรา (ปริญญาโท/เอก) บรรจุนครปฐม
5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ปริญญาตรี-โท วศ.บ.อุตสาหการ/การจัดการอุตสาหกรรม Supply Chain Logidtics เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ) บรรจุนครปฐม
6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา) บรรจุนครปฐม
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2160-1252 ถึง 3

ประกาศรับสมัคร