วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 9 ก.ค 2562    1,475 ครั้ง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ 19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 20,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (อ่านคุณสมบัติเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร)

ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้ 19 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2564-4440 ต่อ 4541 หรือ 4542

ประกาศรับสมัคร