วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. รับสมัครพนักงานพิเศษ 3 อัตรา

 12 เม.ย 2562    2,546 ครั้ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. รับสมัครพนักงานพิเศษ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
1. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา เงินเดือน 10670 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท
- ปวส. ทุกสาขา

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13000 บาท
- ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี

3.วิศวกร 1  อัตรา เงินเดือน 13000 บาท
- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2555-2000 ต่อ 6242

ประกาศรับสมัคร