วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาชีววิทยา

 11 ต.ค 2560    1,061 ครั้ง


คำเตือน โปรดระวัง หลอกขายแนวข้อสอบ โดยเฉพาะใน Youtube!

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาชีววิทยา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 19-27 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีววิทยา ชีววิทยาประยุกต์ ชีวเคมี
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 19-27 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร