วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 14 มี.ค 2562    5,542 ครั้ง

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 14-22 มีนาคม 2562

รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อชึ้นบัญชีคัดเลือกเข้าทำงานเป็นเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน: 7670 บาท + ค่าครองชีพ 1500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปวส. สาขาบัญชี การเงินและบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 14-22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.074-212300

ประกาศรับสมัคร