วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 2 อัตรา

 8 ส.ค 2562    7,237 ครั้ง

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อชึ้นบัญชีคัดเลือกเข้าทำงานเป็นเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 7670 บาท + ค่าครองชีพ 1500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปวส. หรือเทียบเท่าขึ้ยไป สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 9-19 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.074-212300

ประกาศรับสมัคร