วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู

 11 ก.พ 2562    4,741 ครั้ง

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันที่ กพ. รับรองแล้วในสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์ เทคโนโลยีสื่อดิจิตอล มัลติมีเดีย การถ่ายภาพยนตร์และวีดีทัศน์ นิเทศศิลป์(ศิลปะการถ่ายภาพ) เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ภาพยนต์และสื่อดิจิตอล เทคโนโลยีสารสนเทศและการถ่ายภาพ แอนนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ดิจิตอลอาร์ต เทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีการศึกษา
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร