วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู 3 อัตรา

 12 มี.ค 2561    4,087 ครั้ง

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)  3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 21-29 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)  จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา อุตสาหกรรมศิลป์(ก่อสร้าง) อุตสาหกรรมศิลป์(โยธา) เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีโยธา เทคโยโลยีอุตสาหกรรม(โยธา) วิศวกรรมก่อสร้าง
- มีใบประกอบวิชาชีพครู, หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสือรับรองสิทธิ

2. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)  จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่างยนต์) /เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์/วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
- มีใบประกอบวิชาชีพครู, หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสือรับรองสิทธิ

3. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)  จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสมองกลฝังตัว ซอฟแวร์และเทคโนโลยี
- มีใบประกอบวิชาชีพครู, หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสือรับรองสิทธิ


อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 21-29 มีนาคม 2561ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร