วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู 2 อัตรา

 11 ต.ค 2560    2,795 ครั้ง


คำเตือน โปรดระวัง หลอกขายแนวข้อสอบ โดยเฉพาะใน Youtube!

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 19-27 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) / การสอน วิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ศึกษา / จุลชีววิทยา / มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2.  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาการจัดการทั่วไป การบริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ(การจัดการสำนักงาน) การบริหารงานบุคคล หรือรัฐประศาสนศาสตร์
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลกร วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 19-27 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร