วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 6 อัตรา

 27 พ.ย 2561    2,983 ครั้ง

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงิน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบุคลากร 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ นักแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ งานครูที่ปรึกษา 1 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่ธุรการ งานปกครอง 1 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:  11500 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผุ้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร