วิทยาลัยเทคนิคยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู 3 อัตรา

 11 ต.ค 2560    3,105 ครั้ง

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 24-31 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาพลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 1 อัตรา
2.  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาช่างเชื่อม จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาการตลาด/การขาย จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลกร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ตั้งแต่วันที่ 24-31 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร