วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ

 11 ก.พ 2562    3,182 ครั้ง

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง รับเงินเดือนในอัตราค่าจ้างเดือนละ 7670 -บาท
- มีธุรการภาคนอกเวลาราชการสัปดาห์ละ 2 วัน (สัปดาห์ละ 300 บาท)
- จะพิจารณาค่าครองชีพให้ ตามผลการประเมิน เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือน (ต่ำสุด 780 และสูงสุด 2,300 บาท/ต่อเดือน)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับวุฒิ ปวส. หรือ วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทคนิคคอมพิวเตอร์


สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ตั้ตั้งแต่วันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3439-5093

ประกาศรับสมัคร