วิทยาลัยเทคนิคถลาง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาภาษาไทย

 2 พ.ย 2561    1,451 ครั้ง

วิทยาลัยเทคนิคถลาง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาภาษาไทย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 101 (ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษาไทย
2. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร