วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาบัญชี

 12 มี.ค 2561    1,440 ครั้ง

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 19-23 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 301 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1.  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป(การบัญชี) /การบริหารธุรกิจ(การบัญชี) /การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลกร วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ตั้งแต่วันที่ 19-23 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร