วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

 8 เม.ย 2562    3,440 ครั้ง

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่งานบัญชี 1 อัตรา (ปวส.การบัญชี)
2. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา (ปวส.การบัญชี บริหารธุรกิจ เลขานุการ)
เงินเดือน 7670 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผุ้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 17-25 เมษายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร