วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา

 5 ส.ค 2562    1,576 ครั้ง

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร