วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

 8 พ.ค 2562    2,298 ครั้ง

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 17-24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 104 คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาคณิตศาสตร์ สถิติและการวิจัย การวัดและประเมินผล การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ การวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติ สถิตประยุกต์ การศึกษาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์
2. มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลกร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 17-24 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร