วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา

 6 พ.ค 2562    6,948 ครั้ง

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-14 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ครูอัตราจ้าง)
1. ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/เทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเครื่องกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์

2. ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต จำนวน 1 ตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา
อัตราเงินเดือน: 8340-9140 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 7-14 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.08-1467-8808

ประกาศรับสมัคร