วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 6 ก.ค 2562    1,172 ครั้ง

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-22 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 7800 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. สาขาการบัญชี การขายและการตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 8-22 กรกฎาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร