วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู

 2 ก.ค 2562    1,007 ครั้ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาสัตวศาสตร์/สัตวรักษ์/การจัดการผลิตสัตว์/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์/วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์/สัตวบาล/สัตวแพทย์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตั้งแต่วันที่ 9-19 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7789-7756 หรือ 08-8843-5658

ประกาศรับสมัคร