วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สาขาคณิต

 6 ก.พ 2562    2,422 ครั้ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สาขาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-27 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 104 คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ สถิติและการวิจัย คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ สถิตประยุกต์
2. มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ตั้งแต่วันที่ 15-27 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร