วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาเกษตร

 11 ต.ค 2560    1,102 ครั้ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาเกษตร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 19-27 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 404 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรและป่าไม้ เกษตรศาสตร์ เกษตรศึกษา วิทยาศาสตร์การเกษตร
2. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 19-27 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร