วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู

 2 ก.ค 2562    2,409 ครั้ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-15 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาการจัดการทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ(การจัดการสำนักงาน) การบริหารงานบุคคล
2. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 9-15 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร