วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

 30 มิ.ย 2562    1,715 ครั้ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมอาหาร วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
2.มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ตั้งแต่วันที่ 3-9 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5589-6567 หรือ 0-5589-6568

ประกาศรับสมัคร