วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

 4 ม.ค 2562    4,060 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-18 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีสาขาการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8840 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
2. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า จำนวน 1 อัตรา วุฒิปวส.-ปริญญาตรี เงินเดือน 7690-8840 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
2. พนักงานแม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา  วุฒิม.3 ม.6 ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. เงินเดือน 5840-7960 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 7-18 มกราคม 2562 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร