วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

 13 พ.ค 2562    3,638 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร: ลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูพิเศษสอน (ครูอัตราจ้าง) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน: 8,340 บาท + ค่าครองชีพ 1,500 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พฤษภาคม 2562

2. ครูพิเศษสอน (ครูอัตราจ้าง) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน: 8,340 บาท + ค่าครองชีพ 1,500 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 พฤษภาคม 2562

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
เงินเดือน: 8,120บาท + ค่าครองชีพ 1,500 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤษภาคม 2562

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร