วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

 10 มิ.ย 2562    4,695 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-20 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 8570 บาท
- วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบัญชี การตลาด การเลขานุการ

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 7180 บาท
- วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาพณิชยการ

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานปกครอง 1 อัตรา เงินเดือน 7180 บาท
- วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาพณิชยการ

4. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 7180 บาท
- วุฒิปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา

5. นักการภารโรง 2 อัตรา เงินเดือน 6000 บาท
- วุฒิป.6 ขึ้นไป

อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าครองชีพ ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 10-20 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร