วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

 3 ส.ค 2562    2,904 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักการภารโรง 3 อัตรา เงินเดือน 6000 บาท วุฒิป.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 6880 บาท วุฒิม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป / มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2
อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น (ค่าครองชีพ + ค่าตอบแทนนอกเวลา)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 1-8 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร