วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

 28 ต.ค 2561    1,553 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง สอนภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 12000 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษาไทย การสอนภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีไทย ไทยศึกษา ภาษาไทยและการสื่อสาร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สถานที่รับสมัคร: รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ งานบุคลากร อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประกาศรับสมัคร