วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

 8 มี.ค 2562    3,176 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 1 อัตรา เงินเดือน 9300 บาท (ปวส.การบัญชี การจัดการสำนักงาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
2. เจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล 1 อัตรา เงินเดือน 9300 บาท (ปวส.การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
3. เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์) 1 อัตรา เงินเดือน 9300 บาท (ปวส.การบัญชี การจัดการสำนักงาน การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562 ในวันราชการ โทร.0-34252790 หรือ 0-34241853

ประกาศรับสมัคร