วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 2 ก.ค 2562    3,079 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคลากร 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน สอบถาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เพศหญิง
2. อายุ ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 60 ปี
3. มีสัญชาติไทย
4. สำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสถาบันที่ กพ.รับรอง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กรกฎาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-4323-6538

ประกาศรับสมัคร