วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

 29 ต.ค 2561    5,849 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,500 บาท
ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา (วิทยาศาสตร์ทั่วไป/เคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์) มีใบประกอบวิชาชีพครู

2. ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวไทย) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,500 บาท
ปริญญาตรี ขึ้นไป เอกภาษาอังกฤษ มีใบประกอบวิชาชีพครู

3.  ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,500 บาท
ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี มีใบประกอบวิชาชีพครู

4. เจ้าหน้าที่งานแผนและความร่วมมือ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
ปวส.ขึ้นไป ทางบริหารธุรกิจ ทุกสาขา

ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30–16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร 043-236538

ประกาศรับสมัคร