วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

 10 พ.ค 2562    8,386 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูอัตราจ้าง สาขาการตลาด 1 อัตรา
2. ครูอัตราจ้าง สาขาวิจิตรศิลป์ 1 อัตรา
3. ครูอัตราจ้าง สาขาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
4. ครูอัตราจ้าง สาขาภาษาไทย 1 อัตรา
5. ครูอัตราจ้าง สาขาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา
7. นักการภารโรง 1 อัตรา
8. เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤษภาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-4323-6538

ประกาศรับสมัคร